Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

12. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

26. mai  (3 timer).

Gymsal 1  Idrettsbygningen

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.