Forelesning i uke 20 flyttes …

Forelesning i uke 20 flyttes til Eilert Sundts hus aud. 6. Gruppe 1 flyttes til P.A. Munchs hus seminarrom 6 samme dag.

Publisert 5. feb. 2009 10:26 - Sist endret 19. nov. 2009 11:29