Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 4. juni kl. 14:30 (4 timer 15 minutter).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Skriftlig eksamen gjennomføres i Inspera uten tilsyn

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. juni

Obligatorisk oppmøte 11 av 14 ganger samt flere skriftlige tester i Canvas

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 15:03