Dette emnet er nedlagt

SPA1114V – Litteratur, film og IKT for spansk som fremmedspråk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en praktisk innføring i nyere spansk litteratur og filmkunst og bruk av IKT for undervisningen i spansk som fremmedspråk.

Hva lærer du?

Målet er at studentene tilegner seg kunnskaper om sentrale kinematografiske og litterære verk i perioder fra 1950-tallet til 2000-tallet i Spania. Studenten skal også bli i stand til å bruke IKT for å undervise i spansk litteratur og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er beregnet på lærere, og er laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått eksamen i SPA1111V – Spansk i bruk (nedlagt) og SPA1113V – Innføring i spansk grammatikk (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen går over 6 uker, til sammen 28 timer.
Undervisningen vil bestå av fysiske samlinger, 2 av disse på lørdager (6 timer på datarom)

Det er utviklet en nettside til dette kurset hvor du finner det materialet som skal gjennomgås i timene samt annet støttemateriell.
Mer informasjon finner du på emnets hjemmeside.

Adgang til undervisning

Emnet er beregnet på lærere, og laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Eksamen

En kvalifiseringsoppgave i form av en didaktisering i wiki, hot potatos, webquest eller i skattejakt-format (på spansk eller norsk) må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Studentene skal presentere resultatet av kvalifiseringsoppgaven i lørdagssamlingen 17. oktober 2009.
Eksamen består av en 4 timers skoleeksamen som besvares på spansk, og som blir bedømt etter en gradert skal fra A til E for bestått of F for ikke bestått.
Både språk og innhold vil bli vektlagt. Eksamendato er 9. november 2009

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler på skriftlig eksamen: ettspråklig ordbok uten grammatikk eller bøyningsmønstre; enten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Spansk