Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 7. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 7. desember kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. desember

En skriftlig oppsummering og en skriftlig rapport

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2022 00:06