Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave og skoleeksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 26. juni

Semesteroppgave

Utlevering av oppgaven: 6. mai kl. 20:00

Innleveringsfrist: 11. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skoleeksamen

Tid: 11. juni kl. 09:00 (3 timer).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: 3-timers skriftlig eksamen gjennomføres i Inspera uten tilsyn

én skriftlig oppgave samt deltakelse på minst 5 gruppearbeider

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 08:55