Semesterside for SPA2102 - Høst 2004

Den oppgaven som leveres mandag 20. september, vil ikke bli gjennomgått mandag 27. september, slik det står i undervisningsplanen, men mandag 4. oktober. Mandag 27. september behandles derfor ikke bare det som står under uke 7 i undervisningsplanen, men også noe av det som står under uke 8. For øvrig er dato for innlevering av eksamensoppgaven feilaktig i undervisningsplanen. Riktig dato er fredag 26. november. Feilen vil bli forsøkt rettet opp i undervisningsplanen på nettet.

17. sep. 2004 02:00