Pensum/læringskrav

Se SPA2101. Til dekning av læringskravene anbefales for øvrig:

 • Alarcos Llorach, E.: Gramática de la lengua española. Ral Academina Española, Colección Nebrija y Bello, Espasa Calpe, Madrid 2002. ISBN 84-239-7922-9

 • Butt, John & Benjamin, Carmen: A New Reference Grammar of Modern Spanish, 4. utgave, Edward Arnold, London 2004. ISBN 0-340-81033-5

 • Molina Redondo, J. A. de: Usos de ”se”. Cuestiones sintácticas y léxicas, 8. utg. (i Colección ”Problemas básicos del español”), SGEL, Madrid 2003. ISBN 84-7143-018-5

Anbefalingsverdig alternativ til Molina Redondo − fyldigere, bedre disponert og mer vitenskapelig anlagt, men kanskje vanskelig å skaffe:

 • Butt, John & Moreira Rodríguez, Antonia: Se de matización & the Semantics of Spanish Pronominal Verbs, King’s College London Hispanic Series, Vol II, London 1996. ISBN 0 9527552 1 1

 • Nilsson, Kåre & Söhrman, Ingmar: Expresiones predicativas de cambio en castellano (manus til Acta fra I Nordiske hispanistkongress, Madrid 3.-.5. nov. 2004)

 • Nilsson, Kåre: ¿Cómo traducir VÆRE + participio de pretérito al castellano y al portugués? I Romansk Forum nr. 16 − 2002/2 (Acta fra XV Skandinaviske romanistkongress, Oslo 2002), s. 1029-1041

 • Nilsson, Kåre: Akkusativ og dativ med (refleksiv) infinitiv i spansk og portugisisk. I Romansk Forum nr. 8, desember 1998, s. 57-77

 • Nilsson, Kåre: Gerundium og (andre) predikative bestemmelser. I Romansk Forum, bd. I, nr. 1, 1994, s. 39-43.

 • Nilsson, Kåre: Innledende betraktninger om reflexiva og alternative uttrykksmåter i portugisisk og spansk. I Romansk Forum nr. 3, mai 1996, s. 19-45

 • Nilsson, Kåre: Observaciones sobre el uso de los adverbios deícticos del castellano (aquí, acá etc.) y sus formas correspondien¬tes en catalán y portugués. I Revue Romane 19, 2., 1984, s. 219-244.

 • Seco, Manuel: Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la lengua, 1991. Espasa Calpe S.A. (ISBN: 84-239-6899-5). Primært beregnet på studenter med spansk som morsmål, men gir god innføring i å "tenke grammatikalsk".
 

Publisert 24. apr. 2006 21:18 - Sist endret 11. aug. 2006 10:31