Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 23. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 7. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Innlevering i Inspera. Bruk Times New Roman, 12 pkt., halvannen linjeavstand. Oppgi kandidatnummeret ditt for emnet i topptekstfeltet (dette finner du i Studentweb, unikt for hvert emne). Ikke navn! Du skal levere besvarelsen som pdf-fil. Husk å sitere alle kilder. Dersom du leverer en besvarelse med mangelfulle kildehenvisninger, kan du bli mistenkt for fusk. Mer om kildebruk her: http://www.hf.uio.no/studier/ressurser/kilder/

Førsteutkast, muntlig innlegg og oppmøte 11 av 14 seminarer

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 21:47