Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 2. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Førsteutkast av semesteroppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 19:48