Dette emnet er erstattet av SPA2104 – Spansk språkhistorie (nedlagt).

Semesterside for SPA2103 - Vår 2004

MUNTLIG EKSAMEN: Fredag 12. mars fra kl. 12.15 i sem. 506 NT.

26. feb. 2004 01:00

Undervisningen er flyttet til fredager kl. 12.15-14, sem. 506 NT.

20. jan. 2004 01:00