Dette emnet er erstattet av SPA2104 – Spansk språkhistorie (nedlagt).

Semesterside for SPA2103 - Vår 2008

U-plan

2: Språkhistoriske termer. Latin > sp. vokalsystemet

3: Lat. > sp. konsonantsystemet

4 & 5: Lat. > sp. morfosyntaks.

6: Leksikon. Middelalder

7: Senere endringer

22. jan. 2008 16:13