Dette emnet er erstattet av SPA2104 – Spansk språkhistorie (nedlagt).