Dette emnet er erstattet av SPA2104 – Spansk språkhistorie (nedlagt).

Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

23. februar

Eksamensordning

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes 8. og 9. mars. Oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i emnets fellesrom i Fronter i mappen "Muntlig eksamen". Planen legges ut senest fire dager før eksamensdagen.

Hvis eksamen avholdes over flere dager, legges planen ut senest fire dager før første eksamensdag.

Kandidater som i slike tilfeller har kolliderende eksamener, har selv ansvar for å melde dette inn til instituttets eksamenskonsulent ved begynnelsen av semesteret.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.