Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPA2303 - Høst 2004

Muntlig eksamen mandag 15. november: eksamen vil begynne kl. 10.00 i sem.rom 441 PAM. Listen er satt opp alfabetisk og er hengt opp i på KRIs tavler i 4. et. NT.

11. nov. 2004 01:00

MUNTLIG EKSAMEN: Mandag 15. november.

7. okt. 2004 02:00

Før første time bør alle studenter gå til faglærer Nelson González-Ortega, rom 314 NT (kl. 9.30-17), for å kunne kjøpe pensumtekster og undervisningsmateriale.

19. aug. 2004 02:00