Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. november

Eksamensordning

Mappe.

Innleveringsfrist: 11. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Oppmøte 4 av 7 ganger + skriftlig diskusjon + podcast + skriftlig anmeldelse/multimedia oppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. jul. 2020 06:24