Dette emnet er nedlagt

SPA3000 – Skrivekurs. Øvelse i å skrive akademisk spansk

Kort om emnet

Emnet består av øvelser i å skrive korte oppgaver i et litterært eller språklig emne, samt å tilegne seg kunnskap om etiske regler for å skrive akademiske oppgaver.

Hva lærer du?

Studenten skal øve opp evnen til å utforme en skriftlig og muntlig strukturert akademisk presentasjon ved å skrive korte essays, bokomtaler, bokreferater og sette opp en bibliografi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse, SPA2301 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (19. - 21. århundre) eller SPA2302 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (16. - 18. århundre) (videreført) eller tilsvarende. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 dager. Oppgaven skal være 5 sider à 2300 tegn, og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Oppgaven gis av faglærer.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet har gått for siste gang.

Undervisningsspråk

Spansk