Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPA3101 - Vår 2004

UNDERVISNINGSOVERSIKT

13.01: Orientering

20.01, 27.01, 3.02: Gjennomgang av faglitteratur

10.02: Utlevering av oppgavetekst (ingen undervisning)

17.02: Innlevering av oppgave (ingen undervisning)

24.02, 2.03, 9.03: Gjennomgang av faglitteratur

16.03: Utlevering av oppgavetekst (ingen undervisning)

23.03: Innlevering av oppgave (ingen undervisning)

20.04: Gjennomgang av faglitteratur. Frist for pensumslister!

4.05: Utlevering av oppgavetekst basert på pensum.

11.05: Innlevering av oppgave.

25.05: Eksamen

11. mars 2004 01:00