Semesterside for SPA4101 - Høst 2004

PENSUM

Pensum består av

1. Vulgærlatinske tekster (hefte). Kontakt faglærer.

2. Ralph Penny: Gramática histórica de la lengua española

Det blir IKKE undervisning 15.09.04.

OBS! Nytt rom: PAM 405

13. aug. 2004 02:00