Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

3. desember

Eksamensordning

Mappe.

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 17. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Innlevering i Inspera. Bruk Times New Roman, 12 pkt., halvannen linjeavstand. Oppgi kandidatnummeret ditt for emnet i topptekstfeltet (dette finner du i Studentweb, unikt for hvert emne). Ikke navn! Du skal levere besvarelsen som pdf-fil. Husk å sitere alle kilder. Dersom du leverer en besvarelse med mangelfulle kildehenvisninger, kan du bli mistenkt for fusk. Mer om kildebruk her: http://www.hf.uio.no/studier/ressurser/kilder/

Oppmøte 8 av 10 seminarer, derav 2 gruppeveiledninger

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 01:29