Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. mai

Eksamensordning

Mappe.

Innleveringsfrist: 25. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Oppmøte 8 av 10 seminarer, derav 2 gruppeveiledninger

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 15:03