Dette emnet er nedlagt

SPA4105 – Spansk lingvistisk historiografi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i språkvitenskapens historie med hovedvekt på beskrivelser på og av spansk.

Et pensum på 500 – 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i spansk lingvistisk historiografi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning. Undervisningen kan være felles med POR4105 – Portugisisk lingvistisk historiografi (nedlagt).

Eksamen

En hjemmeoppgave på 12 – 15 sider bibliografi inkludert. Oppgaven skal skrives på spansk. Oppgaven gis av faglærer og skrives innen to uker etter kursets slutt. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er lagt ned.

Undervisningsspråk

Spansk eller norsk