Dette emnet er nedlagt

SPA4114 – Videregående kurs i translatologi, særlig om norsk-spansk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter et videregående, teoretisk forankret studium av grunleggende forskjeller mellom norsk og spansk språkstruktur og virkelighetsrepresentasjon, basert på kontrastiv analyse av ulike aspekter ved de enkelte språks egenart.

Hva lærer du?

Bred innsikt i kontrastive problemstillinger hva angår forholdet mellom norsk og spansk, slik at studentene får et solid grunnlag for å reflektere over og håndtere ulike former for oversettelse i et tekstlingvistisk perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i spansk språk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

IBER3101 – Translatologi (i norsk-iberoromansk perspektiv) (nedlagt) eller SPA4104 – Spansk translatologi (nedlagt).

Anbefalte forkunnskaper

Solide praktiske og teoretiske kunnskaper i norsk og spansk.

Undervisning

Veiledet lesning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Mappeinnlevering med tre oppgaver som må leveres og godkjennes for å bestå kurset. Karaktervurdering på grunnlag av to av de tre oppgavene. Studenten velger hvilke to oppgaver som skal telle i den samlede karaktervurderingen der de to oppgavene teller 50% hver og begge må være bestått.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Leseemne

Eksamen

Emnet er et leseemne som studenten kan avlegge eksamen i hver høst og vår avhengig av undervisningskapasitet.

Undervisningsspråk

Spansk og norsk