Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 11:00

Merknad: Den endelige mappen leveres i Fronter i emnets fellesrom innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres i riktig innleveringsmappe eller innen fristen, vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Mappens ulike delbesvarelser skal samles og leveres i ett dokument. Hver delbesvarelse begynnes på ny side i dokumentet. Husk at besvarelsen skal være anonym, kandidatens navn skal ikke brukes, kun kandidatnummer. Besvarelsen skal inneholde: 1) kandidatnummer (fire siffer, hentes fra StudentWeb). 2) emnekode og emnenavn 3) semester og år 4) oppgavens tittel. Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. Husk å oppgi kandidatnummer i filnavnet og at alle sider skal nummereres.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2021 01:05