SPA4308 – Spanskspråklig teater II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer studier av tekst, metrikk, litteraturkritikk- og historie. Pensumtekster kan velges fra hele det spanskspråklige området; Spania og Spansk-Amerika, fra ett eller begge språkområder og fra alle epoker.

Hva lærer du?

Emnet er en spesialisering innen spanskspråklig teater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen består av 3-timers bolker i 7 uker, undervisning annenhver uke. Første time gis som forelesning. De to neste gis som seminar, og forutsetter at studentene deltar aktivt og møter forberedt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte opp til minst 5 av 7 bolker, og skal i løpet av semesteret gjøre to oppgaver (skriftlig og/eller muntlig). Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn) om et emne som er valgt i samråd med en faglærer. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning

Undervisningsspråk

Spansk