Dette emnet er nedlagt

SPA4320 – Testimonios. Spanskspråklige krøniker og dokumentasjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Valgfritt pensum innen perioder og fra hele det spansktalende området. Et pensum på ca. 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i spansk litteratur eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergrad.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i spansk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA2303 – Spanskspråklige essays I (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og/eller selvstudium under veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn over et emne som er valgt i samråd med en faglærer. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skal skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk