SPA4490 – Masteroppgave i oversettelse - spansk

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig, vitenskapelig arbeid på 30–50 sider om et tema basert på den godkjente prosjektskissen din i IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk. Oppgaven skriver du med enten en språkvitenskapelig eller litterær tilnærming.

Velger du en praktisk tilnærming, gjør du en oversettelse fra spansk til norsk og skriver en kommentar.  Kommentaren skal diskutere både praktiske og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen. Velger du en oversettelsesvitenskapelig tilnærming, vil oppgaven bestå av en systematisk undersøkelse og teoretisk drøfting av en oversettelsesvitenskapelig problemstilling, eksemplifisert med andres og eventuelt også egne oversettelser.

Oppgaven skriver du på spansk eller norsk.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet,

  • har du fordypet innsikt i og kan selv gjøre oversettelsesfaglige vurderinger
  • kan du arbeide selvstendig med oversettelser, både praktisk og teoretisk
  • kan du utvise praktiske oversetterferdigheter på et høyt nivå
  • kan du anvende oversettelsesfaglig teori og metode kritisk og analytisk
  • har du innsikt i kontrastive problemstillinger
  • har du innsikt i spansk språk og litterær stilistikk på et høyt nivå

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet, men individuell veiledning.

Du og veilederen din fyller ut og signerer en veiledningsavtale, og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Eksamen

Innlevering

Du leverer oppgaven mot slutten av siste semester av masterstudiet.

Innleveringsfrist er 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og 15. februar eller 1. juni i vårsemesteret.

Det er viktig at du legger ved teksten du har oversatt. Du velger selv om du vil trykke den i oppgaven eller levere den som et løsthengende vedlegg. Velger du å levere oversettelsen som et løsthengende vedlegg, må du huske å levere like mange eksemplarer av oversettelsen som av oppgaven.

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Vurdering

Oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor.

Karakterbeskrivelse for masteroppgaver ved ILOS

Sensurveiledning

Forsinkelse

Lektorstudenter som er forsinket i studieløpet, må søke om et ekstra semester for å få plass på masteroppgaveemnet og for å kunne benytte veiledningstid som gjenstår. Du kan søke om et ekstra semester ved å fylle ut følgende nettskjema.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala A–F, der A er beste karakter og F er stryk.

Karakterbeskrivelse for SPA4490

Sensorveiledning for master uten muntlig

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning

Eksamen

Vår og høst