Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Oppmøte 6 av 8 ganger + utkast til begge mappeoppgaver

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 21:19