Dette emnet er nedlagt

TRANS3101 – Prosjektoppgave i translatologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prosjektoppgaven er tenkt som et reelt oversettelsesoppdrag hvor studenten i samarbeid med oppdragsgiver skal levere en gjennomarbeidet oversettelse/bearbeidelse av en tekst.

Hva lærer du?

prosjektoppgaven skal studenten vise hva han/hun har tilegnet seg av praktisk og teoretisk evne og kunnskap til å oversette/bearbeide en tekst. Oppgaven vil ha tre deler:

1. Oversettelse 10 – 15 sider

2. Kommentarer – problemer i oversettelse: 6 – 10 sider

3. Arbeidslogg.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TRANS 2110 og TRANS 2120

Prosjektoppgaven forutsetter høy tospråklig allmennkompetanse og fagspråkkompetanse

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TRANS3100 – Prosjektoppgave i translatologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er delvis seminar delvis individuell veiledning.

Eksamen

Eksamen består av mappeevaluering. I mappen inngår følgende deler:

•Oversettelesesutkast med arbeidslogg (1. translat).

•Revidert oversettelse med arbeidslogg (2. translat).

•Essay (semesteroppgave) innlevering 10. mai.

•Avsluttende muntlig kontrollprøve

Førstetranslatet er en obligatorisk oppgave og skal godkjennes før kandidaten kan gå videre med de karaktergivende oppgavene. Respons på førstetranslatet blir gitt 14 dager etter innlevering. Andretranslatet og essayet er karaktergivende (skala A-F)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk