Dette emnet er nedlagt

TRANS4101 – Oversettelsesteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets mål er å bidra til teoribygning. Studentene får innsikt i et teoretisk apparat som først og fremst skal medvirke til å etablere en metode for profesjonell oversettelse. Fokus rettes mot oversettelsesprosessen og oversetterens problemløsende aktivitet. Det skilles mellom problemer som skyldes oversettelse (som aktivitet) og oversetteren (som utøver).

Hva lærer du?

Studentene får det nødvendige begrepsapparatet og et meningsteoretisk analyseverktøy til å tilnærme seg oversettelsesprosessen vitenskapelig. Oversetterens sentrale rolle i kommunikasjonsprosessen blir betont. Studentene bevisstgjøres konsekvensene av valg mellom korrespondanser mellom kildespråk og målspråk og kreative ekvivalenser i en oversettelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram i språk, LAP eller annet relevant masterprogram.

Undervisning

Seminar, to timer i uken i 14 uker, 28 timer til sammen.

Studenten skal levere én kvalifiseringsoppgave og holde ett muntlig innlegg som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Studenten må møte opp til 80 % av undervisningen for å få anledning til å fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 dager. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk