Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

20. november

Eksamensordning

Semesteroppgave

Innleveringsfrist: 4. desember kl. 14:00

Den endelige mappen skal leveres i fellesrommet for TRANS4401/4402. Etter at du har signert ikke-fuskerklæringen, klikker du på linken for innlevering i TRANS4401. Besvarelsen skal leveres i Fronter i emnets fellesrom under Eksamensinnlevering" innen kl. 14.00 på innleveringsdagen. Da stenger mappen automatisk. Får du problemer med å levere, så ta snarest kontakt med eksamenskonsulenten.

Husk at besvarelsen skal være anonym, så bruk kandidatnummer i filnavnet.

Besvarelsens forside skal inneholde:

-kandidatnummer (hentes fra StudentWeb, fire siffer).

-emnekode og emnenavn

-semester og år

-oppgavens tittel

Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. I topptekstfeltet skriver du kandidatnummer, emnekode og semester. Husk også at alle sider skal nummereres.

Før du leverer, må du lese igjennom Universitetes ikke-fuskerklæring og godtatt denne ved å klikke i boksen. Deretter kan du laste opp besvarelsen din.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.