Semesterside for TRANS4401 - Høst 2017

17. Oktober. Foreløpig tittel på semesteroppgaven sendes til k.a.grimstad@ilos.uio.no og c.t.refsum@ilos.uio.no

Titlene vil bli samlet i ett dokument og lagt i Fronter. Dette er nyttig for at vi kan forberede oss til heldagsseminaret den 2. november.

 

2. November. Obligatorisk heldagsseminar.

 

13. November. De som ønsker individuell veiledning på semesteroppgaven sender et oppgaveutkast til k.a.grimstad@ilos.uio.no og c.t.refsum@ilos.uio.no

Veiledningen avvikles i uke 46.

 

 

5. okt. 2017 16:16