Dette emnet er nedlagt

TSJ1120 – Tsjekkisk språk: Setninger og tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet leser vi et utvalg samtidige autentiske tsjekkiske tekster og det gis supplerende undervisning i moderne tsjekkisk grammatikk. Tekstene hentes typisk fra aviser, men også tekster fra andre sjangere kan inngå. I arbeidet med tekstene lærer studentene et utvidet tsjekkisk ordforråd og mer kompliserte språklige og tekstlige strukturer. Ved å arbeide med tekstene blir studentene også fortrolig med noen sosiale, kulturelle og politiske problemstillinger i det moderne i Tsjekkia.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du lært å arbeide selvstendig med samtidige, autentiske tsjekkiske tekster. Du har fått kjennskap til hvordan du mest effektivt leser en tsjekkisk tekst og du har fått grundigere kunnskaper om tsjekkisk grammatikk og om språklige hjelpemidler. Du har fått innsikt i hvordan moderne tsjekkiske skribenter fremstiller og diskuterer problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i TSJ1110 – Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt).

Undervisning

I vårsemesteret 2014 gis som Leseemne (veiledet lesning).

Undervisningen består av 4 timer seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Det arbeides med et utvalg av materialet om grammatikk og et pensum bestående av tsjekkiske skjønnlitterære tekster og sakprosatekster. Noen tekster gjennomgås intensivt i timene, andre tekster leser studentene på egen hånd.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere to skriftlige kvalifiseringsoppgaver. Oppgaven må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste gangene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før fremstilling til eksamen.

Eksamensform på emnet er en muntlig eksamen. Eksamen gjennomføres av faglærer, og vurderes av faglærer og oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og tsjekkisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Karakteren til muntlig eksamen kan ikke påklages.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, fordypning i tsjekkisk språk, 100-gruppe.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk og tsjekkisk