Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en oversikt over tsjekkisk litteraturhistorie fra ca. 1830 og fram til i dag, samt en generell innføring i viktige tsjekkiske forfatterskap, verker og den historiske kontekst de inngår i.

Hva lærer du?

Studenten får kunnskap om den tsjekkiske litteraturs utvikling og innblikk i problemer knyttet til avgrensing av studieobjekt og tl periodisering av litterær utvikling. Studenten får også kjennskap til diskusjoner om drivkrefter i den litterære utviklingen og om forholdet mellom litteratur og samfunn. Til forskjell fra TSJ1300 skal studenten dessuten lese et utvalg sentrale tsjekkiske litterære verker i oversettelsen og få kjennskap til den ikke-tsjekkiske faglitteratur om emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot TSJ1300 – Tsjekkisk litteraturhistorie (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: to kvalifiseringsoppgaver som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til vurdering. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter vurderingsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er obligatorisk for studenter i programmet for litteraturstudier med studieretning tsjekkisk litteratur. Ved få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

Dette emnet går siste gang vår 2007. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk