Dette emnet er nedlagt

TSJ2110 – Tsjekkisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en dypere historisk og teoretisk forståelse av moderne tsjekkisk språk. Det arbeides med tsjekkisk språkhistorie, språknormering, stilistikk, sosiolingvistikk og teorier om tekstsammenheng. Hvis det er få påmeldte kan emnet bli gitt som veiledet lesning (Lesemne) eller avlyst.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet kjenner du årsakene til de store forskjellene mellom tale- og skriftspråk i moderne tsjekkisk. Du har innsikt i viktige temaer innen tsjekkisk stilistikk, språknormering og sosiolingvistikk. Du kjenner til tsjekkiske teorier om tekstsammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i TSJ1120 – Tsjekkisk språk: Setninger og tekster (nedlagt).

Undervisning

I høstsemesteret 2013. Det vil ikke bli gitt regulær undervisning og emnet omgjøres til Leseemne. Du bes om å kontakte emneansvarlig lærer for å avtale individuell veiledning.

Gjelder ikke i høstsemesteret 2013. Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. I løpet av semesteret skal studentene innlevere små skriftlige oppgaver. Faglærers veiledning og tilbakemeldig utgjør et vesentlig element i undervisningsopplegget.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Tema for kvalifiseringsoppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist i løpet av semesteret (ca. 5 sider).

Det legges opp til at emnet kan tas som delstudium i utlandet, (sammen med to andre emner, TSJ2111 og TSJ2301) ved Erasmus-samarbeidsuniversiteter i Tsjekkia.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamenformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Hjelpemidler

Bruk av ordbøker er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/tsjekkisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk på Euram-programmet, studieretning Sentral-Europa- og Balkan-studier, fordypning tsjekkisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk/tsjekkisk