Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet fokuseres det på moderne tsjekkisk språk i bruk: muntlig tsjekkisk (uttale og forståelse) og skriftlig tsjekkisk. Det arbeides med orddannelse og tekstsammenheng i praksis. Studentene arbeider med noen vanlige tsjekkiske sjangrer, f.eks. spørreskjema, e-post, CV, brev, anmeldelse og faglig essay.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du fått mer trening i å snakke tsjekkisk og du har lært noen prinsipper for hvordan samtaler på moderne tsjekkisk fungerer. Du kjenner til mekanismene for tsjekkisk orddannelse. Du har lært hvordan du får tekster på tsjekkisk til å henge bra sammen og du har fått erfaring med å skrive tsjekkiske tekster innen noen vanlige sjangrer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i TSJ1120 – Tsjekkisk språk: Setninger og tekster (nedlagt).

Undervisning

Høsten 2011 er det ingen regulær undervisning og emnet omgjøres til Leseemne med individuell veiledning hos emneansvarlig lærer.

Gjelder ikke H/2011: Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. I løpet av semesteret skal studentene innlevere små skriftlige oppgaver. Faglærers veiledning og tilbakemeldig utgjør et vesentlig element i undervisningsopplegget.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Tema for kvalifiseringsoppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist i løpet av semesteret (ca. 5 sider).

Det legges opp til at emnet kan tas som delstudium i utlandet (sammen med to andre emner, TSJ2110 og TSJ2301) ved Erasmus-samarbeidsuniversiteter i Tsjekkia.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Hjelpemidler

Bruk av ordbøker er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/tsjekkisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Språk- og EAS-programmer med studieretning tsjekkisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2011

Eksamen

Høst 2011

Undervisningsspråk

Norsk/tsjekkisk