Dette emnet er nedlagt

TSJ2300 – Tsjekkisk litteraturhistorie og litterær analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet arbeider du med tsjekkisk litteratur fra cirka 1820 og frem til i dag. Du leser fremstillinger av tsjekkisk litteraturhistorie og nærleser og analyserer et utvalg betydelige litterære verk (av blant andre Karel Čapek, Milan Kundera, Václav Havel og Jáchym Topol). Vi diskuterer også hvorfor noen litterære verker oppleves som særlig verdifulle.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du fått kjennskap til tsjekkisk litteratur slik den har utviklet seg de siste 200 årene. Du har tilegnet deg kunnskap om periodisering av litterær utvikling og du kan sette viktige tsjekkiske litterære forfatterskaper og verker inn i en bredere sammenheng. Du har fått erfaring i å analysere litterære verker (prosa, poesi og drama) og du har tilegnet deg innsikt i hvordan man kan argumentere for litterær verdi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

I vårsemesteret omgjøres dette emnet til Leseemne (uten regulær undervisning). Det tilbys individuell veiledning ved emneansvarlig lærer.

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 2 timer seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Tema for kvalifiseringsoppgaven (ca. 5 sider) velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist i løpet av semesteret. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Hjelpemidler

Ordbøker tillates på eksamen.

Eksamensspråk

Norsk og tsjekkisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretning Sentral-Europa og Balkan, fordypning med tsjekkisk (100-gruppe).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk

og tsjekkisk