Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TYSK1101 - Høst 2003

Innleveringsfrist for første besvarelse er 13.10. kl 14.00, frist for andre besvarelse er 1.12. kl 14.00. Oppgavene fås hos faglærer, på Classfronter eller på ekspedisjonskontoret i 7. et. NT,14 dager før. Besvarelsene kan leveres til faglærer, på Classfronter eller til ekspedisjonen.

26. nov. 2003 01:00

Hjelp til Classfronter: Brukerveiledning på nett: http://www.usit.uio.no/it/dlo/cf/brukerdok/brukerdok.html

10. sep. 2003 02:00