Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TYSK1101 - Høst 2007

Samtaletimene starter først i uke 35. Vennligst ta med Dreyer/Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik til første undervisningstime tirsdag 21. august.

31. juli 2007 12:24