Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TYSK1101 - Vår 2010

foerste forelæsning onsdag d. 27.1., første seminartime for gruppe 2 torsdag d. 28.1., føerste seminartime for gruppe 1 tirsdag d. 2.2.

21. jan. 2010 09:18

Deltagerne bedes medbringe Reiten og Langenscheids ordbog til foerste time.

18. jan. 2010 14:13

Vennlist sjekk undervisningsplan (til venstre). Obs. at tekstkompendiet, som er nevnt i pensumlisten, ikke kan fås kjøpt, men vil bli levert ut i kopi i starten av semestret.

4. jan. 2010 12:45