Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TYSK1103 - Høst 2011

OBS! Se etter informasjon om innlevering av kvalifiseringsoppgaven som er blitt lagt ut i venstre meny.

19. okt. 2011 13:29

OBS! Første undervisningsdag blir 30.08. (23.08. bortfaller.) Studentene bes skaffe seg kompendiet TYSK1103. "Tysk middelalder og tidlig nytid – språk litteratur og kultur (innføring)" og medbringe dette til første undervisningstime.

11. aug. 2011 11:46