Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TYSK1103 - Vår 2009

Studentene bes gå til anskaffelse av Heinz-Peter Prells "Kompendendium zur deutschen Sprachgeschichte" (TYSK1103 Språkhistorie I), Oslo 2000, og ha dette med seg til første undervisningstime den 15.01.

12. jan. 2009 11:02