Tidligere gitte eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

Eksamensoppgaver
Høst 2018
Høst 2017
Høst 2011
Høst 2010
Vår 2010
Høst 2009
Vår 2009
Vår 2008
Høst 2007
Vår 2007
Høst 2006
                  Publisert 6. aug. 2013 13:43 - Sist endret 18. des. 2019 10:57