Dette emnet er nedlagt

TYSK2102 – Tysk språk: Syntaks II og semantikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studier av tyske tekster sammenholdt med norske tekster, formidling av viktige særtrekk i tysk på struktur- og meningsplanet, og trening i oversettelse og tekstproduksjon.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal studentene ha utvidet og utdypet sitt kjennskap til tysk språk på syntaktisk og semantisk plan, og ha forbedret sine ferdigheter i og kunnskaper om tysk tekstproduksjon og oversettelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer seminar i uken (1 enkelttime og 1 dobbelttime) i 12 uker samt 2 leseuker. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Studentene skal i løpet av semesteret levere to skriftlige oppgaver. Studentene samler besvarelsene i en mappe som innleveres mot slutten av semesteret, til fastsatt dato. Oppgavene skal ha et omfang på ca. 5 sider hver. Oppgavene skal vise kunnskapene og ferdighetene i syntaks og semantikk, bl.a. gjennom oversettelse fra tysk til norsk.

Eksamen

Vurderingsformen er mappeeksamen. Mappen består av de to skriftlige oppgavene. Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter.

Eksamensspråk

Tysk. I tillegg krever oppgaver som involverer oversettelse fra tysk til norsk, at studenten behersker norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Hovedsakelig tysk