Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TYSK2102 - Vår 2011

Studentene bes anskaffe følgende kompendier, som tas med til første undervisningstime:

TYSK2102. Schlüssel zum Lesen deutscher Fachprosa, av Ahlgren, B. & Fabricius-Hansen, C.

TYSK2102. Kontrastive Syntax Norwegisch – Deutsch, av Pitz, A. & Sæbø, K. J.

TYSK2102. Syntaks II og semantikk. Tekster [av Fabricius-Hansen, C.].

Annet relevant materiale og undervisningsplan for semesteret vil bli delt ut i løpet av første undervisningstime onsdag den 19.1.

17. jan. 2011 09:44