Dette emnet er nedlagt

TYSK4323 – Tysk litteratur: Friedrich Hölderlins forfatterskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i Friedrich Hölderlins forfatterskap. Hölderlin - særlig kjent for sine store dikt og for romanen Hyperion - fikk liten anerkjennelse mens han levde, men desto større betydning etter gjenoppdagelsen ved begynnelsen av forrige århundre. Lesningen av Hölderlin fikk rekkevidde langt utover Tysklands grenser, og særlig modernistene ble opptatt av ham; han fikk etter hvert ry som dikternes og filosofenes dikter. Hölderlin er imidlertid ikke bare en tidlig 'modernist' og språkfornyer, men også en forfatter med sterk tilknytning til så vel antikken som til sin tids viktige politiske og litterære bevegelser. Greske forbilder, den franske revolusjon, den tyske romantikken og idealismen hører således til den sammensatte konteksten Hölderlin skriver i. Emnet vil gjennom både tekstanalyse og resepsjonshistorie vise hvordan Hölderlin fikk sin helt spesielle plass i vestens litteraturhistorie.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med Hölderlins forfatterskap får studentene innsikt i en sentral del av den tyske litteraturhistorien og i den viktige epoken rundt 1800, både litterært og kulturhistorisk. Videre lærer studentene å fortolke avanserte, litterære tekster. I tillegg til tekstanalytisk kompetanse får studentene øvelse i skriftlig formidling av litterære problemstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i litteratur, estetikk, Lektorprogrammet eller annet relevant program.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning, normalt to timer i 14 uker. I tillegg kommer lese- og skriveuker. Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Til hver seminartime skal en nærmere angitt tekst være lest.

Det er krav om obligatorisk undervisningsaktivitet på emnet. I løpet av semesteret skal studentene legge frem et utkast til semesteroppgaven, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det blir gitt veiledning av faglærer i oppgaveformulering og underveis med selve oppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er semesteroppgave. Studentene må ha gjennomført obligatorisk undervisningsaktivitet for å kunne fremstille seg til eksamen. Semesteroppgaven skal omfatte 10 sider à 2300 tegn. Oppgaven skrives på tysk.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2011

Deretter uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk