Dette emnet er nedlagt

TYSK4335 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Ingeborg Bachmanns "Todesarten”-Zyklus

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Temaet er den østerrikske forfatterinne Ingeborg Bachmann (1926-1973). Fra hennes forfatterskap skal vi se på noen av diktene, men hovedtemaet er hennes trilogi ”Todesarten”-Zyklus, som består av romanen Malina - som ble publisert mens forfatteren levde - pluss tekstene Der Fall Franza og Requiem für Fanny Goldmann. I seminaret konsentrerer vi oss om grundig tekstarbeid og spesielt disse problemstillingene:
1. presentasjon av nasjonalsosialismen,
2. kjønnsproblematikken,
3. kvinners måte å skrive på.

Hva lærer du?

Studentene skal skaffe seg innsikt i Ingeborg Bachmanns forfatterskap, som åpner for forståelse av en viktik politisk og kulturell epoke i Tyskland. Videre skal studentene forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig slik at de kan uttrykke seg variert og presist på tysk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i litteratur, studieretning tyskspråklig litteratur, Lektor- og adjunktprogrammet, eller annet relevant studieprogram.

Undervisning

Undervisningen i emnene strekker seg over et semester og gis som forelesning/seminar med normalt 2 uketimer i 10 uker. I tillegg kommer undervisningsfrie uker til selvstudium og oppgaveskriving. Alle deltakerne må bidra med et obligatorisk muntlig innlegg i seminartimene. Innlegget må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på ca. 10 sider som leveres innen fastsatt frist.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Tysk