TYSK4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra tysk til norsk

Kort om emnet

Masteroppgaven i litterær oversettelse fra tysk til norsk er et selvstendig forskningsprosjekt over et tema og en primærtekst som velges i samråd med veileder.
Oppgaven skal bestå av en oversettelse til norsk av en litterær tekst med et omfang på 20–50 sider à ca. 2300 tegn (avhengig av tekstens vanskelighetsgrad). Oppgaven skal inneholde en kommentar til arbeidet som reflekterer over både konkrete og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen. Kommentarens omfang skal være 15–20 s. à ca. 2300 tegn inkl. mellomrom. Oppgaven skal skrives på norsk, eventuelt på tysk.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal oppøve forståelsen for norsk og tysk litterær stilistikk og gi fordypet innsikt i oversettelsesfaglige vurderinger. Det gir trening i både praktisk og teoretisk selvstendig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på oversettelsesstudier og valgt fordypning i tysk.

Undervisning

Det gis individuell veiledning. "Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet" finner du her

Veiledningsavtalen fylles ut i og leveres til studiekonsulenten. Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Oppgaven leveres normalt mot slutten av siste semester av masterstudiet.

Innleveringsfrist er 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.
(Instituttets to andre faste frister er 15. september og 15. februar.)

Masteroppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon bestående av én intern og én ekstern sensor.Kommisjonen begrunner karakteren skriftlig.

For mer detaljert informasjon om rutinene for innlevering, se her.

 

Eksamensspråk

Norsk eller tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato. Kommisjonen vil gi kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk