OBS: UiO bruker ikke lenger Fronter, og dette er et utdatert dokument (7.4.2020).

 

For English version, please scroll down!

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS

Innleveringsmappene stenger automatisk til gitte tidspunkter. Fristen er alltid kl. 11:00. Eneste unntak er masteroppgaver (frist kl. 15:00). Det er ikke mulig å levere senere. Hvis du opplever tekniske problemer, er det ditt ansvar å snarest ta kontakt med eksamenskonsulenten for emnet.

Innlogging på Fronter: https://fronter.com/uio/

Hvis du har fått innvilget utsatt innlevering, skal du enten levere i en egen mappe for utsatt innlevering eller per epost. Du får nærmere beskjed om dette fra eksamenskonsulenten som har innvilget utsettelsen.

Tidligere var det et krav om at du måtte signere en ikke-fuskerklæring når du leverte. Denne har gått ut, men det er fortsatt like viktig å sette seg inn i reglene for riktig kildebruk. Brudd på disse bestemmelsene kan føre til mistanke om fusk, og midlertidig utestegning fra universitetet.

Oppgavemal:

Besvarelsen skal inneholde følgende informasjon (bruk gjerne topptekstfeltet):

Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. Husk også at alle sider skal nummereres. Besvarelsen skal leveres i et av følgende formater: .doc, .docx, eller .pdf.

Krav til lengde på eksamensbesvarelsen varierer. Lengdekravet står oppgitt i eksamensoppgaven eller under 'Eksamen' på emnesiden. Hør med faglærer hvis du er usikker.

Spesielt for mappeeksamen:

Ved endelig levering skal du samle alle deloppgavene til ett dokument (la hver deloppgave begynne på en ny side).

NB! Det er andre rutiner for kvalifiseringsoppgaver. Faglærer avgjør om kvalifiseringsoppgaver leveres i timen, på mail eller i Fronter.

 

Guide to handing in papers in Fronter at ILOS

Students are required to familiarize themselves with the rules concerning submission procedures in Fronter. The exam folder closes automatically. If you experience technical problems, you must contact the administration immediately.

Log on to Fronter: https://fronter.com/uio/ 

Previously, you had to sign the "ikke-fusk-erklæring" (statement concerning academic conduct). This is no longer obligatory, so you just upload your paper. However, cheating is a serious matter and may leed to a temporarily expulsion. So make sure that you are aware of the rules for siting sources.

To make sure that the grading will be anonymous, never use your name either in the file name or at the front page of your paper.

The paper must contain the following information:

Use Times New Roman, 12. pt, 1.5 line space. Remember that the pages must be numbered. You can use one of these formats: .doc, .docx or .pdf.

The expected number of pages will depend on the course's content and examination form. Please look at the course page, or ask your teacher for specifications.

For portfolio exams:

For the hand-in of the final paper, you must collect all the assignments together in one document. Then you must upload this at the “fellesrom”.

NB! This procedure are for exam papers only. Qualification papers may be handed in at Fronter or by mail. Ask your teacher.