Emner innen medier og kommunikasjon (nedlagte)

Viser 1–56 av 56 emner
Emne Studiepoeng
ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4004 – Skriveseminar for estetikkprogrammet (10 studiepoeng) 10
JOUR2529 – Medieretorikk (10 studiepoeng) 10
JOUR2530 – Nyhetsanalyse (10 studiepoeng) 10
JOUR3717 – Nettaviser & nettjournalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR3810 – Gruppeprosjekt - journalistikk (20 studiepoeng) 20
JOUR4092 – Overgangsemne høyere grad (5 studiepoeng) 5
JOUR4100 – Innføringsemne obligatorisk (10 studiepoeng) 10
JOUR4110 – Journalistikkforskning: teori og metode (20 studiepoeng) 20
JOUR4423 – Politisk journalistikk (20 studiepoeng) 20
JOUR4426 – Journalistisk ansvar og etikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4600 – Metodeemne - obligatorisk (10 studiepoeng) 10
JOUR4829 – Journalistenes og journalistikkens historie med vekt på pressens rolle i utvalgte perioder. (10 studiepoeng) 10
MEST2531 – Filmhistorie I (10 studiepoeng) 10
MEST2724 – Dataspill i et mediekomparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEST3525 – Tv-analyse (10 studiepoeng) 10
MEST3526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEST3531 – Filmhistorie II (10 studiepoeng) 10
MEST3726 – Online-spill og online-sosialisering (10 studiepoeng) 10
MEST3810 – Gruppeprosjekt - medieestetikk (20 studiepoeng) 20
MEVIT1310 – Mediebruk, makt og samfunn (20 studiepoeng) 20
MEVIT1510 – Tekst, produksjon og analyse (20 studiepoeng) 20
MEVIT1810 – Gruppeprosjekt (10 studiepoeng) 10
MEVIT2092 – Overgangsemne lavere grad (5 studiepoeng) 5
MEVIT2335 – Musikk og makt på internett (10 studiepoeng) 10
MEVIT2336 – Kjønn og medier (10 studiepoeng) 10
MEVIT2722 – Digitale mediers uttrykksformer (10 studiepoeng) 10
MEVIT2723 – Digitale mediers historie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2724 – Dataspill i et mediekomparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3001 – Design og estetikk i mediert merkevarebygging (10 studiepoeng) 10
MEVIT3005 – Opptreden i mediene (10 studiepoeng) 10
MEVIT3110 – Medier og populærkultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT3210 – Mediehistorie (20 studiepoeng) 20
MEVIT3335 – Medier, kulter og fans (10 studiepoeng) 10
MEVIT3532 – Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT3618 – Politiske meningsmålinger og medier (10 studiepoeng) 10
MEVIT3619 – Medier, undervisning og læring (10 studiepoeng) 10
MEVIT4080 – Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet. (30 studiepoeng) 30
MEVIT4092 – Overgangsemne høyere grad (5 studiepoeng) 5
MEVIT4113 – Medier, religion og konflikt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4114 – Forbrukeren i informasjonssamfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4119 – Medieforskningens klassikere (10 studiepoeng) 10
MEVIT4351 – Kunst, medier og makt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4500 – Multimodal design (10 studiepoeng) 10
MEVIT4520 – Interaktiv kunst (10 studiepoeng) 10
MEVIT4526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT4527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT4530 – Musikk og medier (20 studiepoeng) 20
MEVIT4612 – Medier og valgkamp (20 studiepoeng) 20
MEVIT4627 – Museer som medier (20 studiepoeng) 20
MEVIT4630 – Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon (20 studiepoeng) 20
MEVIT4726 – Fascismens estetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4899 – Selvvalgt emne III - medievitenskap (10 studiepoeng) 10